nedeľa 15. mája 2016

Als ik jou

V pondelok 4. apríla sa v rámci Roku oranžovej kultúry v bratislavskom V-klube konalo divadelné predstavenie s názvom Als ik jou... Herecké obsadenie bolo z flámskeho divadelného kolektívu Fast Forward. Réžia bola v rukách herca Petra Schoenaertsa, predstavenie trvalo približne hodinu. Herci vizuálne predstavili a hrali básne z holandskej jazykovej oblasti, pričom do predstavenia zapojili aj divákov. Hrané básne mali rôznu tematiku, od detských až reflexívne po avantgardné. Aké to to teda bolo ? Text básní účinkujúci recitovali a zároveň hrali. Dá sa teda povedať, že jednotlivé básne tvorili (od seba nezávislé) scénky. Predstavenie sa konalo v holandčine, čo vplývalo aj na počet návštevníkov. Napriek tomu, že návštevnosť nebola veľká, výkon hercov bol úctyhodný. Hercom kreativitu nemožno odoprieť – aj keď možno nie všetko sa zdalo zaujímavé - nepochybne básne boli predstavené tvorivým alebo humorným spôsobom. Keďže pre mnohých prítomných to bola prvá návšteva divadla tohto druhu, pre každého bolo niečo z predstavenia prínosné.

Op maadag 4 april heeft in het kader van het Jaar van de oranje cultuur in Bratislava de theatervoorstelling met de naam Als ik jou... plaatsgevonden. De regie was in handen van Peter Schoenaerts en de voorstelling duurde ongeveer een uur. De acteurs probeerden Nederlandstalige gedichten visueel voor te stellen, waarbij zij ook de kijkers probeerden te betrekken. De gespeelde gedichten waren verschillend, van kindergedichten tot reflexieve of avant garde gedichten. Maar, wat moeten wij er onder voorstellen? De teksten werden door de acteurs voorgedragen en tegelijkertijd gespeeld. Zij vormden dus (van elkaar onafhankelijke) scénes. Wat het bezoekersaantal betreft, waren zij ietwat laag. Dat kwam waarschijnlijk ook door het feit dat de hele voorstelling zich in het Nederlands afspeelde. De prestatie van de acteurs was, ondanks het geringe aantal kijkers, respectabel. Hoewel niet alles even interessant hoefde te blijken, waren er toch genoeg gedichten op een creatieve of grappige manier uitgewerkt. Voor velen aanwezigen was het hun eerste bezoek aan dit soort voorstelling en ieder heeft wel iets van de avond mee genomen.


Stefan Zincken

sobota 30. apríla 2016

Lezing over de Nederlandse en Vlaamse literatuur

Vo štvrtok 10. marca som sa zúčastnila na prednáške nášho holandského lektora Benjamina Bossaerta, ktorá sa konala v Mestskej knižnici v Bratislave. Začala niečo po šiestej a trvala asi tak hodinu. Prednáška sa mi veľmi páčila, keďže bola výnimočne v slovenčine. Hlavnou témou bola literatúra z Holandska a Flámska, no Benjamin hovoril aj o situácii holandčiny na Slovensku, o tom ako veľa ľudí hovorí „holandština“ alebo „flámština“, čo samozrejme nie je správne a vysvetľoval nám aj zložitú jazykovú situáciu v Belgicku. 
V Holandsku je to jednoduché – hlavným centrom literatúry je Amsterdam. No v Belgicku to je kvôli jazykovej situácii zložitejšie. V Bruseli prevláda francúzsky jazyk a tak sa kultúrnymi a literárnymi centrami stali skôr mestá ako Antverpy a Gent. Veľa flámskych autorov však vydáva svoje knižky v Amsterdame.
Benjamin rozprával aj o holandských knižkách, ktoré boli preložené do slovenčiny a priniesol nám ich aj ukázať. Predtým som si neuvedomovala, že bolo preložených toľko holandských knižiek. Dokonca vyšlo celé číslo Revue svetovej literatúry o literatúre z Flámska a Holandska!
Po prednáške nasledovala ešte krátka diskusia o preložených knižkách a o problematike literatúry z ostrovov patriacich k Holandskému kráľovstvu. Pre mňa, ako študentku holandčiny, bola táto prednáška veľmi zaujímavá, aj keď som mnohé informácie už poznala. Už teraz sa teším na ďalšiu akciu v rámci Roku oranžovej kultúry!

Op donderdag 10 maart vond een lezing van onze lector Benjamin Bossaert plaats in de Stadsbibliotheek in Bratislava. De lezing begon om rond zes uur ´s avonds, nadat alle mensen gekomen zijn. Ik vond de voorlezing interessant, omdat de hele voorlezing in het Slowaaks was en het ging over de Nederlandse en Vlaamse literatuur. 
Meneer Bossaert heeft niet alleen over de literatuur gesproken, maar ook over het Nederlands in Slowakije, over de fouten die Slowaken maken met de benaming „holandčina“ (ze zeggen vaak „holandština“) en over de taalsituatie in België. 
In Nederland is natuurlijk het literair centrum Amsterdam. Maar hoe is dat in Belgie? Daar is het niet zo makkelijk, omdat Brussel te franstalig is. Belangrijk voor literatuur zijn hier de steden Antwerpen en Gent. Maar vele Vlaamse schrijvers gaan ook naar Amsterdam om daar een boek uit te geven. Dat was voor mij een nieuw gegeven. Verder heeft Benjamin over vertaalde boeken gesproken en we hadden ook de mogelijkheid deze boeken te zien. Ik wist niet dat zoveel boeken naar het Slowaaks vertaald zijn! En er was ook een hele editie van een Slowaakse literaire krant over Nederlandse literatuur. Aan het eind was er een korte discussie over de vertaalde boeken, maar het was niet lang. Ikvond het een prettige avond met een nieuwe inzichten in de nederlandstalige literatuur en ik hoop nog veel daarover te horen.

Michaela O.


streda 20. apríla 2016

USKO - Mattheüspassie

V rámci zahraničného turné zavítal študentský utrechtský súbor a orchester (USKO) aj do Bratislavy. Koncert sa konal 21. marca v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží. USKO tvorí približne 130 študentov a je to jeden z najväčších študentských hudobných zoskupení v Holandsku. Študenti si pripravili Matúšove pašie od Johanna Sebastiana Bacha a každý z prítomných musí uznať, že hrali ako skutoční profesionáli. Ako aj samotní študenti na úvod poznamenali, načasovanie bolo symbolické, keďže 21. marca sa slávili narodeniny samotného Bacha. No aj tematika koncertu bola symbolická, pašie boli príjemným úvodom do Veľkonočného trojdnia, ktoré sa slávilo v ten istý týždeň.


In het kader van het buitenlandse tournee heeft Het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) ook Bratislava bezocht. Het concert heeft op 21 maart in Moyzesova zaal op Vajanského nábrežie plaatsgevonden. Het USKO bestaat uit ca. 130 studenten en is een van de grootste studentenmuziekgezelschappen in Nederland. De studenten hebben de Mattheüspassie van Johann Sebastian Bach ingestudeerd en iedereen wie aanwezig was moet toegeven, dat ze als echte professionals hebben gespeeld. Hoe de studenten bij de inleiding ook zelf zeiden, de datum van het concert was symbolisch, omdat op 21 maart de verjaardag van Bach wordt gevierd. Maar symbolisch was ook de thematiek, want de Passie was een leuke inleiding tot Pasen, die in dezelfde week begon.Lucia Sýkorová

streda 13. apríla 2016

Tentoonstelling in Slowaakse nationale galerij

V nedeľu 6. marca sa v Slovenskej národnej galérii konala pravidelná prednáška v galérii. Počas tejto prednášky lektori SNG predstavujú aktuálne výstavy. Tentoraz predstavili Nizozemskú maľbu. Lektorka SNG krátko zhrnula vývoj a tendencie maliarov. Počas prednášky sme zastavili pri niektorých obrazoch a dozvedeli sa o nich viac. Čas na prednášku bol pravdepodobne obmedzený a záujemcov bolo celkom dosť a po skončení si niektorí ešte raz prezreli výstavu. výstava Nizozemská maľba trvá do 22.5.2016 a zaujímať bude určite umeleckých nadšencov, ale na svoje si isto prídu aj laici, ktorí chcú len tak vyraziť do galérie.

Op zondag 6 maart 2016 heeft een thematische lezing in Slowaakse nationale galerij plaatsgevonden onder de naam Siesta v galérii. In deze reeks lezingen worden actuele tentoonstellingen voorgesteld. Actueel werd de tentoonstelling Schilderijen van de lage landen voorgesteld. De lectrice van de SNG  heeft kort deze tentoonstelling samengevat. Ze heeft onder meer over de ontwikkeling van deze  kunst, leven en werkwijze van de schilders verteld. Tijdens een korte rondleiding hebben meer over sommigen schilderijen gehoord. De duur van de lezing was beperkt en het aantal van geïnteresseerden redelijk groot, daarom hebben de bezoekers de tentoonstelling na de lezing nog een keer bekeken. De tentoonstelling duurt tot 22 maart 2016 en het interessant voor liefhebbers van schilderkunst maar ook voor leken die zo maar zin hebben om een mooie tentoonstelling te bezoeken.

Michaela Zárecká

piatok 1. apríla 2016

Muziekavond

V piatok 11.03.2016 sme sa zúčastnili na Holandskom hudobnom večere. Toto podujatie sa konalo v kaviarni a reštaurácii Korzo v Bratislave. Holandský DJ (DJ Rhinefox) nám hral holandské pesničky. Hudobný večer sa uskutočnil v rámci Roku Oranžovej Kultúry.
Prítomných bolo približne 30 poslucháčov. Väčšinou to boli holandsky hovoriaci obyvatelia Bratislavy, ale zúčastnili sme sa tiež my (študenti nederlandistiky) a naši rodinní príslušníci a priatelia. Vládla tam uvoľnená atmosféra. Poslucháči prevažne debatovali a smiali sa. Holandsky hovoriaci návštevníci spočiatku sedeli v skupinkách a rozprávali sa iba navzájom, ale neskôr prišli aj k nášmu stolu a nám sa naskytla príležitosť konverzovať po holandsky. Považujem za veľmi dôležité, že sme komunikovali v holandčine. Je to celkom iné ako počas našich hodín v škole. Boli veľmi priateľskí a nápomocní.
Pesničky, ktoré púšťal DJ, som žiaľ nepoznal. Uvedomil som si, že z holandskej hudby poznám len málo. Mali by sme asi viac počúvať holandské rádiá. Ale fain. To nie je zas taký problém.
 Vo všeobecnosti to však pre mňa bol príjemný večer a som rád, že som sa na ňom zúčastnil. 

Op vrijdag 11/03/2016 hebben wij aan een nederlandse muziekavond deelgenomen. Dit evenement vond in Café en restaurant Korzo in Bratislava plaats. Een Nederlandse DJ (DJ Rhinefox) speelde Nederlandse liederen. De muziekavond werd geörganiseerd in het kader van het festival Rok Oranžovej Kultúry (Het Jaar van de Oranje Cultuur) door de vakgroep Neerlandistiek aan de Comenius Universiteit in Bratislava. Naar het café zijn ongeveer 30 toeschouwers gekomen om naar de nederlandse muziek te luisteren. Meestal waren dat Nederlandstalige inwoners van Bratislava, maar ook wij (studenten Neerlandistiek) en onze familieleden en vrienden. Er heerste een ontspannen sfeer. De luisteraars kletsten en lachten. In het begin zaten de Nederlandstaligen in groepjes en praatten slechts onder elkaar, maar later kwamen zij ook naar onze tafel en wij kregen een gelegenheid om met hen Nederlands te praten. Het feit, dat wij in het Nederlands communiceerden, vind ik echt belangrijk. Het is helemaal anders dan tijdens onze lessen. Zij waren heel vriendelijk en behulpzaam.
De liederen, die de Nederlandse DJ speelde, kende ik hellaas niet. Dat laat me beseffen dat ik slechts weinig Nederlandse muziek ken. Wij zouden misschien een beetje meer naar Nederlandse radiozenders moeten luisteren. Maar goed., dit was de eerste stap dan.
Over het algemeen was het voor me een leuke avond en ik ben echt blij dat ik eraan heb deelgenomen.

Michal Homola

Boekenborrel

V utorok 1. marca zorganizovalo  Veľvyslanectvo holandského kráľovstva v kaviarni Dobre&Dobre knižný večer s názvom „Boekenborrelʺ. Na tejto diskusii sa zúčastnilo viac ako 45 milovníkov holandskej a slovenskej literatúry a kultúry, medzi ktorými boli aj študenti, vysokoškolskí učitelia, prekladatelia a zástupcovia holandského veľvyslanectva. V centre záujmu však stál literárny prekladateľ a bývalý lektor holandčiny Abram Muller, ktorý rozprával najmä o svojom najnovšom preklade zo slovenčiny do holandčiny. Ide o antológiu mladej slovenskej literatúry s názvom „Het graf en dertien andere verhalenʺ (Hrob a trinásť ďalších poviedok). Spomenul aj svoju minulosť, skúsenosti s prekladaním a vyjadril názor na slovenskú literatúru a kultúru. Krátky úryvok z tejto knihy nám prečítal súčasný lektor holandčiny Univerzity Komenského Mgr. Benjamin Bossaert. Hneď po tom Abram Muller zodpovedal otázky zvedavého publika a nakoniec si všetci zúčastnení spolu vychutnali pravý holandský „borrelʺ (prípitok). 

Op 1 maart heeft de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden een literaire discussie onder de naam Boekenborrel georganiseerd. De discussiemet de literaire vertaler Abram Muller heeft in het café Dobre&Dobre plaatsgevonden. Er zijn er meer dan 45 Nederlandstalige mensen gekomen, onder andere ook studenten, docenten, vertalers, medewerkers van de Nederlandse Ambassade in Bratislava, maar ook vele liefhebbers van de Nederlandse taal en Slowaakse literatuur in vertaling. Abram Muller heeft ons in gesprek met mevrouw Eveline Molier uit de ambassade vooral over zijn nieuwe vertaling "Het graf en dertien andere verhalen" verteld, dat hij vanuit het Slovaaks naar het Nederlands heeft vertaald. Verder heeft hij ook een beetje over zijn werk als vertaler en ervaringen met de Slovaakse literatuur en cultuur gesproken. De docent van de Comenius Universiteit Mgr. Benjamin Bossaert heeft ons ook een kort fragment uit dit boek voorgelezen. Ten slotte heeft Abram Muller nog de vragen van het nieuwsgierige publiek beantwoord, waarna hij een gezellige "borrel" met alle deelnemers kon genieten. 

Andrea Drengubiaková

štvrtok 3. marca 2016

Vitajte na blogu o projekte ROK!

Oddelenie nederlandistiky na Univerzite Komenského v Bratislave sa už dvadsať rokov zasadzuje za rozširovanie a prezentáciu holandského jazyka a kultúry na Slovensku. Rok 2016 je pre nás  mimoriadnym rokom, keďže oddelenie slávi dvadsiate výročie svojho založenia a Holandsko a Slovensko si vystriedajú predsedníctvo Európskej únie. Oddelenie nederlandistiky sa preto rozhodlo prezentovať v roku 2016 to najlepšie z holandskej kultúry na Slovensku ako jeden ucelený projekt - Rok oranžovej kultúry.